Mthatha

Address

104 Nelson Mandela Drive
Corner Delville Road
Mthatha
5099

Contacts

t. 047 532 2668/4949
f. 047 531 2511
e. utadmin@btkm.co.za