Mthatha

Address

104 Nelson Mandela Drive
Corner Delville Road
Mthatha
5099

Contacts

t. 015 291 1621
f. 047 531 2511
e. utadmin@btkm.co.za